21SURVEY

朝鲜石墨矿项目寻求合作

 

     矿区地处太白山脉西侧秋歌岭山脉的北端,属中低山区,海拔标高320-840米,相对高差520米。根据朝方提供的勘探资料,石墨C1级探明储量2859万吨,石墨C1级金属量369万吨,平均品位12.9%。石墨远景储量2.8亿吨,金属量3391万吨,平均品位12%。

 

       查看完整信息,请致电或邮件咨询: 如何成为会员

     如发布项目信息,请与我们联系。

 

 

 

 

21SURVEY 联系方式
电  话:400-629-8188
电  邮:business#21survey.com
(发送邮件时,请将#换成@) 

         境外市场调查

         订阅《环球电力资讯》

           官方微信

     
   
© 21SURVEY