21SURVEY

蒙古铁矿项目寻求合作

 

     矿区总共面积为3459嘎(每嘎等于15亩),其中现有开采面积为365.63嘎,所有开采手续齐全,所有地质资料按照当地规定必须储存在蒙古国地矿部,可按采矿证上的编号查询,此矿现有资源储量是前苏联勘查队勘查并做的资源储量报告,本矿品味为45左右,其余所含杂质为硅、磷、琉,按照化验分析结果硅、琉、磷都符合国内标准。

 

       查看完整信息,请致电或邮件咨询: 如何成为会员

    如发布项目信息,请与我们联系。

 

 

 

 

 

21SURVEY 联系方式
电  话:400-629-8188
电  邮:business#21survey.com
(发送邮件时,请将#换成@) 

         境外市场调查

         订阅《环球电力资讯》

           官方微信

     
   
© 21SURVEY