21SURVEY

巴基斯坦旁遮普省农村公路项目

 

项目计划价值15亿美元,为旁遮普省政府全额拨款。

项目分四个阶段进行:......

看完整信息,请致电或邮件咨询: 如何成为会员

21SURVEY 联系方式
电  话:400-629-8188
电  邮:business#21survey.com
(发送邮件时,请将#换成@) 

         境外市场调查

         订阅《环球电力资讯》

           官方微信

     
   
© 21SURVEY